Skywalker Kush feminized

17,50

variedad cali kush